Odznaki wojskowe z okresu III i IV Rzeczypospolitej (po 1989)
MON I JEDNOSTKI CENTRALNE
Dowództwo Operacyjne (Warszawa) - bez emalii Dowództwo Operacyjne (Warszawa) - emaliowana Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych (Warszawa)
Dowództwo Operacyjne (Warszawa) - bez emalii Dowództwo Operacyjne (Warszawa) - emaliowana Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych (Warszawa)