Odznaki wojskowe z okresu III i IV Rzeczypospolitej (po 1989)
JEDNOSTKI PODLEGŁE MSWiA
2 Pułk Zabezpieczenia (Warszawa) 14 Pułk Ochrony (Warszawa)
2 Pułk Zabezpieczenia (Warszawa) 14 Pułk Ochrony (Warszawa)