Odznaki wojskowe z okresu III i IV Rzeczypospolitej (po 1989)
SZKOLNICTWO WOJSKOWE
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych (Wrocław) 6 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Łączności (Nowy Dwór Mazowiecki) Centralny Ośrodek Szkolenia Młodszych Specjalistów Logistyki (Bydgoszcz) Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej (Ustka) Instytut Logistyki WAT - odmiana (Warszawa)
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych (Wrocław) 6 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Łączności (Nowy Dwór Mazowiecki) Centralny Ośrodek Szkolenia Młodszych Specjalistów Logistyki (Bydgoszcz) Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej (Ustka) Instytut Logistyki WAT - odmiana (Warszawa)
Instytut Logistyki WAT (Warszawa) Podyplomowe Studia Ekonomiczno-Obronne AON (Warszawa) Podyplomowe Studia Operacyjno-Logistyczne AON (Warszawa) Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne AON (Warszawa) Wydział Cybernetyki WAT - I rocznik (Warszawa)
Instytut Logistyki WAT (Warszawa) Podyplomowe Studia Ekonomiczno-Obronne AON (Warszawa) Podyplomowe Studia Operacyjno-Logistyczne AON (Warszawa) Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne AON (Warszawa) Wydział Cybernetyki WAT - I rocznik (Warszawa)
Wydział Lotniczy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej AON 91 (Warszawa) Wydział Lotniczy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej AON 93 (Warszawa) Wydział Lotniczy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej AON 94 (Warszawa) Wydział Nauk Historycznych AON 88 i 91 (Warszawa) Wydział Nauk Historycznych AON 89 i 92 (Warszawa)
Wydział Lotniczy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej AON 91 (Warszawa) Wydział Lotniczy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej AON 93 (Warszawa) Wydział Lotniczy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej AON 94 (Warszawa) Wydział Nauk Historycznych AON 88 i 91 (Warszawa) Wydział Nauk Historycznych AON 89 i 92 (Warszawa)
Wydział Nauk Historycznych AON 93 (Warszawa)
Wydział Nauk Historycznych AON 93 (Warszawa)